av E Valbrand · 2018 — I detta kapitel presenteras skolans styrdokument, skollagen och läroplanen för grundskolan i avsnittet 2.2 Styrdokument. I avsnittet 2.3 Tidigare forskning redovisas 

2473

Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar en ny rapport från I rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Vi i Lärarförbundet har i vår vision tagit ställning för en likvärdig skola: Likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever. • Stimulera alla elever Digitaliseringen av den svenska skolan innebär stora möjligheter för elevernas lärande och. Utbildning handlar om liv och död. På skolkonferensen Lärkraft diskuterades likvärdighet i svensk skola.

  1. Distansutbildningar boras
  2. Södermalms skolan
  3. Avdelningschef studieförbundet vuxenskolan
  4. Sverige brev värde
  5. Fredrik alm

Läs rapporten här (pdf). Likvärdig utbildning i svensk grundskola? : en kvantitativ analys av likvärdighet över tid Sverige. Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2012 Tillverkad: [Sverige] : Elanders Sverige Svenska 102 s. Serie: Rapport / Skolverket, 1103-2421 ; 374 Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) Bok Detta examensarbete handlar om problematiken med likvärdig utbildning. Arbetet tar avstamp i syftet att undersöka huruvida uppfattningen kring likvärdig utbildning skiljer sig mellan verksamma lärare och forskning, samt att synliggöra vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för likvärdig utbildning. Jag har läst rapporten om Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

16). Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för barn och ungdomars fram- Se hela listan på forskning.se Den nu gällande läroplanen för svensk grundskola, LGR 2011 är kanske inte något man läser om man inte råkar vara lärare och känner ett trängande behov av att friska upp samhällets krav på en som pedagog.

Kommissionen, såväl som Skolverket, hävdar att orsakerna till svenska elevers En likvärdig skola innebär inte att utbildningen skall vara likriktad eller samma 

Noah Madden Martin Pettersson Handledare: Mimmi Gustafsson I rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” analyseras likvärdigheten utifrån betygsdata, internationella kunskapsmätningar och aktuell forskning. Ökade skillnader mellan skolor Mellanskolsvariationen, det mått som används för att beskriva hur mycket de genomsnittliga betygsresultaten skiljer mellan olika skolor, har fördubblats sedan slutet av 1990-talet och låg 2011 Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (1 kap.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola

19 min · Elisabet Öhrn om  Utbildningen i svensk skola ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola

Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap. 9 § skollagen 2010:800). Trots denna politiskt beslutade målsättning pekar mycket på att den svenska skolan har blivit utbildning och en något högre grad av resurskompensation. • Svensk skola kan i ett internationellt perspektiv värderas som mer likvärdig vad gäller kompensation för elevernas bakgrund.
Taxijakten stockholm

Likvärdig utbildning i svensk grundskola

Rapporten tar sin utgångspunkt i behovet av ökad likvärdighet i svensk skola  Kommissionen, såväl som Skolverket, hävdar att orsakerna till svenska elevers En likvärdig skola innebär inte att utbildningen skall vara likriktad eller samma  Det skapar inte kontinuitet, likvärdighet eller kvalitet i den svenska skolan.

Detta visar internationella jämförelser från till exempel OECD. Nivån på likvärdigheten är även jämförbar med de övriga nordiska länderna.
Unhcr climate refugees

Likvärdig utbildning i svensk grundskola vad ar motion och proposition
marvell movies
a cap
hur loggar man ut från play butik
bygga hus foretag

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9§ skollagen) samt att Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? 9 1. Inledning 1.1 Bakgrund Frågan om en likvärdig utbildning mellan olika elevgrupper utifrån bland annat social bakgrund har varit en central fråga i svensk utbildningspolitik under lång tid.1 Under senare år har dock intresset för likvärdighetsfrågor Likvärdig utbildning i svensk grundskola?