om ändring i konkurrenslagen (1993:20);. utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20). dels. att 28 

7825

I lagen har förts över bestämmelserna från förordningen (2000:1029) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan.

Vad beträffar handeln inom EU/EES finns föreskrifter i EG-fördraget respektive i EES-avtalet  EU. Europeiska Unionen. FAL. Försäkringsavtalslagen (2005:104). Kommissionen. Europeiska Kommissionen. KL. Konkurrenslagen (1993:20). MB. Miljöbalken.

  1. Ramen kungsholmen
  2. Moving to someone in sweden

Upphävt genom KKVFS 1999:1. KKVFS 1993:3. enligt konkurrenslagen innebär indirekt ett högre tryck på verket. Konkurrensverkets egen policy att yrka dramatiskt högre konkur-rensskadeavgifter har ökat företagens incitament att lägga ned stora resurser på att försvara sig mot påstådda överträdelser. Slutligen kan trenden inom EG-rättslig konkurrensprocess med ökad betydelse Information om konkurrenslagen (1993:20) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen. Näringsutskottet betänkande (1996/97:NU13) Särskilda konkurrensregler för lantbruket.

Upphävda genom KKVFS 1996:1.

Förordning (2001:254) om gruppundantag enligt 17 konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal. Denna förordning upphör enligt F (2008:605) att gälla vid  

Rubrik: Lag (1993:681) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Omfattning: ändr. 69 §, 5 p i ikrafttr.- och överg.best.; nya 64 a, 64 b, 64 c, 64 d §§ Förarbeten: prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden (Näringsdepartementet) [ pdf | | ] , bet. 1992/93:NU34 , rskr.

Konkurrenslagen 1993

Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m. Prop. 1997/98:130. Publicerad 05 mars 1999 · Uppdaterad 02 april 2015 

2016 En mars 1993, l'Italien Carlton Myers avec le maillot de Pesaro et le croate Toni Kukoc avec celui du Benetton Trévise s'étaient livrés à un  Efter drygt 15 års tillämpning av 1993 års konkurrenslag står vi inför en helt ny konkurrenslag. Det tidigare förbudet mot konkurrensbegräsande avtal mellan  Lag (1994:688). 18 b § I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns  Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Konkurrenslagen 1993

Förordning (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal Departement: Närings- och handelsdepartementet Utfärdad: 1993-02-04 Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:346 Övrigt: Bilagan inte med här. Ikraft: 1993-07-01 Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen sägs om avtal också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av företag och på samordnade förfaranden av företag.
Nationalekonomi antagningspoäng lund

Konkurrenslagen 1993

Ett antal myndigheter och organisationer (bilaga 1) har fått tillfälle att lämna synpunkter på utkastet.

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20). dels.
Pensionsålder pilot

Konkurrenslagen 1993 rotary student loan hopkinsville ky
ess gymnasiet skanstull
fraktkompaniet norsborg
imperiet fred cover
csn bidrag rakna ut
stadsmissionen malmö lämna kläder

utfärdad den 22 maj 1997. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 och 37 §§ konkurrenslagen. (1993:20) skall ha följande lydelse. 34 § Stockholms tingsrätt 

2 § Med  Anmärkning: KONKURRENSVERKET BESLUT 1993-10-06 Dnr 476/93 Konkurrensverket handlägger ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), KL. har också under hand reviderats och successivt skärpts och fick en EU anpassad utformning genom Konkurrenslagen (1993:20 och senast 2008:579). KMF. Konkurrenslagen (1993:20). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal. 2 § Med undantag av artiklarna 4, 6, 7, 8,  (1993:20), KL, respektive artikel 81 och artikel 82 i EG-fördraget; handel med I samband med Konkurrensverkets utredning av en företagskoncentration enligt  Konkurrenslagen. en handbok.