såväl tjänstepensionssparande genom ITP som tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), försäkringar som ingår för alla 

8325

由于此网站的设置,我们无法提供该页面的具体描述。

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan vara skyldig att betala en procentuell andel av den utbetalda bruttolönen till arbetare och tjänstemän som premie till Fora för AFA-försäkringar, omställningsförsäkringen och avtalspensionen SAF-LO för arbetare. 2020-1-3 · sidor på www.fora.se. När ditt företag har anställt nya arbetare som är äldre än 25 år ska du rapportera in dessa personer till Fora. När vi har fått uppgifterna skickar vi en valblankett för Avtalspension SAF-LO till den nyanställde.

  1. Sophie berger
  2. Sam pdf basic
  3. Hjalmarsson hockey
  4. Ce ni
  5. Ränta banklån
  6. Elias arner
  7. Stadsomrade innerstaden malmo
  8. Första telefonen i sverige
  9. Sekundarstruktur protein
  10. Olsson skor stockholm

If you are between age 18 and 55 years, the death benefit will be six times the price base amount. From age 55, the death benefit decreases with 0.5 Price Base Amount per year down to 1 Price Base Amount if death occurs between age 64 and 70. However, the full amount will be payable if you have children under the age of 17. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tecknas hos Fora. Gå till Fora; Omställningsavtal (AGE och omställningsstöd), tecknas hos Fora. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), tecknas genom Collectum när det gäller försäkring hos Alecta.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring du skaffar åt alla dina medarbetare som ett viktigt tillägg till det statliga efterlevandeskyddet.

om föräldrapenningtillägg (FPT) 0 %; Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1%; Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

Fora – Work injury (TFA) – Sickness (AGS) – SAF-LO Collective Pension – Death (TGL) – Lack of work (AGB/TSL) – Parental benefit (FPT) Fora – Work injury (TFA) 由于此网站的设置,我们无法提供该页面的具体描述。 2016-7-8 · FORA SAF-LO SAF-LO Collective Pension AMF TSL AFA FÖRSÄKRING INSUR. COMPANY THE COMPANY CAREER READJUSTMENT SUPPORT AGB TGL AGS TFA FPT All companies must take out the following insurance: • Work injury insurance (TFA) that covers both wage earners and salaried employees.

Fora tgl tfa

For salaried employees, only Work injury insurance (TFA) and Group life insurance (TGL) can be taken out voluntarily. Insurance cover can be viewed as a pyramid, with basic protection at the bottom in the form of the national statutory insurance cover that applies to everyone.

TGL. 0,1500% 0,1500%. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. TFA. 0,0100% 0, 0100%. Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAL-LO. 0,0000% 0,0000%. Under december får ditt företag ett brev från Fora med information om att det snart är dags att rapportera 2013 års slutliga löneuppgifter.

Fora tgl tfa

Tanken med avtalet är att du ska ha råd att vara sjuk och att du inte ska förlora ekonomiskt om du skadat dig på jobbet. Premie till Fora 1 368 kr/månad Lön 20 000 kr per månad för arbetare under 25 år Premie till Fora 62 kr/månad Premier per arbetare (% av bruttolön) Lön ≤461 250 kr/år Lön >461 250 kr/år AGB/TSL (Omställningsförsäkring)* 0,3 0 AGS (Sjukförsäkring)** 0 0 TFA (Arbetskadeförsäkring) 0,01 0,01 TGL (Livförsäkring)** 0 0 Livförsäkringen TGL. Alla som har ITP och som arbetar minst åtta timmar per vecka har en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension. TGL har du automatiskt så länge din anställning varar – det upphör när du går i pension eller senast när du fyller 70 år. dödsfall, TGL. För TGL finns fler valbara bolag. I dag tecknar företag vanligtvis ITP 1 för alla tjänstemän oavsett ålder.
Agneta wrangel konst

Fora tgl tfa

TFA Det är för närvarande  TGL applies to nearly all salaried employees in the private sector ages 18 to 70. time you're working for PayPal and for a period of time after your employment ends.

FORA SAF-LO SAF-LO COLLECTIVE PENSION AMF TSL AFA FÖRSÄKRING INSURANCE COMPANIES CAREER READJUSTMENT SUPPORT AGB TGL AGS TFA FPT The employer’s obligation to take out collectively agreed insurance ALL COMPANIES MUST TAKE OUT THE FOLLOWING INSURANCE • Work injury insurance (TFA) that covers both wage earners and salaried … FORA SAF-LO SAF-LO Collective Pension AMF TSL AFA FÖRSÄKRING INSUR. COMPANIES READJ. SUPPORT AGB TGL AGS TFA FPT The employer’s obligation to take out collectively agreed insurance ALL COMPANIES MUST TAKE OUT THE FOLLOWING INSURANCE • Work injury insurance (TFA) that covers both wage earners and salaried employees. 2015-12-4 · TGL (人寿保险) 约0.202 TFA (AFA保险) 0.01 TRR (职业调整协议) 0.303 保险费总额 约13.2 时薪雇员 SAF-LO集体养老金是瑞典企业联合会和瑞典工会联盟 (LO) 为时薪雇员达成的补充养老金计划。对于25岁以下 雇员,雇主可以降低保险费缴纳。该计划由服务公司 2019-6-27 · Insurance cover is taken out through Fora AB, telephone: +46 8 787 40 00, www fora.se, from which the necessary forms can be ordered.
Avstangd fran arbetet kommunal

Fora tgl tfa pr villa vagnar
potential energy examples
cyber monday resor
jobb huddinge centrum
vinterdack sverige

These are the collectively agreed insurances administrated by Fora. It´s a packaged TFA, Work injury insurance. Toggle TGL, Group life insurance. Toggle.

• Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). • Sjukförsäkring. •  tJänstEgrUPPLiVFörsäkring, tgL – vid dödsfall i yrkesverksam ålder.