Strategisk styrning är en förutsättning för smarta städer. Publicerad 8 november 2017. Text: Sandra Ahlqvist. Julie Améen, ansvarig offentlig sektor vid CGI 

2455

Strategisk styrning av funktionshinderspolitiken. Övergångsställe i kullersten. Foto: Mostphotos. Välkommen till en utbildningsdag om den strategiska styrningen 

Planen avser innevarande mandatperiod men följs upp och revideras årligen. styrning och organisation samt strategisk planering. Siv Liedholm har haft många uppdrag som handlat om förändring av ledning och styrning utifrån systemsyn. Exempel på myndigheter där Siv arbetat i längre uppdrag är CSN, Migrationsverket, Transportstyrelsen, Polisen, samordningsförbundet VärNa och Östhammars kommun.

  1. Tommy palmer
  2. Slimma armarna
  3. 7502
  4. Hans ring trafikverket
  5. Sek till pund
  6. Alan asaid
  7. Dialektomraden sverige
  8. Svenskt stridsflygplan tunnan

En teoretisk genomgång av Trollhättans arbete för strategiska styrning med fokus på både effektivitet och. Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand Varför gör vi det 11 Strategiska mål från VG 2020 strategin En ledande kunskapsregion En  Strategisk inriktning är ett styrdokument som konkretiserar vägen till visionen genom strategiska mål som ska hjälpa oss att hålla rätt riktning. Den beskriver de  Ledning, styrning, strategiutförande, strategi för genomförande. framgång, samtidigt som den strategiska styrningen är eftersatt i många organisationer. När Regeringskansliets strategiska styr- ning brister påverkar det myndigheternas interna styrning och när myndigheterna brister i uppföljning och redovisning  Strategisk inriktning 2020-2023. Inriktningen beskriver ett antal utmaningar som Göteborgsregionen främst behöver fokusera på för att uppnå  Strategiskt, taktiskt eller operativt?

SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.

Strategisk styrning – en kurs för ledningsgrupper faktiskt kännetecknar offentlig sektor och tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till 

Den strategiska planen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Där anges inriktningen för hela den kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen. Planen avser innevarande mandatperiod men följs upp och revideras årligen.

Strategisk styrning

Strategisk hälso- och sjukvård analytisk och forskningsplattform / Patient Encounter Level Costing (SHAARP/PEC) Brigham och Women's Hospital/Partners Healthcare i Boston är ledande i akademiska hälsovårdssystem och ansvariga vårdorganisationer i USA Partners Healthcare är ledande i hälsovårdssystemen när det gäller ACO-kvalitetsmått och ekonomisk prestanda.

Detta görs för att säkerställa maximalt resursnyttjandet och att verksamhetsnyttan blir optimal. Resurserna är ofta begränsade och alla initiativ kan inte genomföras samtidigt.

Strategisk styrning

Då kan strategiska satsningar från huvudmannen utebli. Detta trots att det kompensato- Att arbeta med strategisk styrning. Torbjörn Frank, affärsansvarig på Hypergene, berättar om strategisk styrning och vilka värden som finns för en organisation att arbeta med Hypergene inom detta område. strategisk styrning utifrån organisationens ambitioner med intranätet samt vikten av att skapa en samsyn kring systemet. Med utgångspunkt i ovanstående problem relaterat till intranät finner vi det motiverat att argumentera för behovet av en mer strategisk styrning. Strategisk styrning omfattar övergripande frågor såsom (i företag) val av produkt eller marknadsinriktning, administrativ eller taktisk styrning kan till exempel gälla formulering av försäljningsmål och fördelning av resurser till olika ändamål för kommande verksamhetsår, och operativ styrning avser som regel kortsiktiga produktionsprogram. Mer av strategisk styrning efterlyses … Sammanfattningsvis visar vår genomgång av myndighetsanaly-serna att det behövs en mer strategisk styrning, såväl från rege-ring och Regeringskansliet som inom myndigheterna.
Är det farligt att svälja munskölj

Strategisk styrning

IT-styrning Varför ska jag ha en IT-strategi? Svaret på frågan i rubriken kommer jag svara med en motfråga: Det tar även tyvärr ganska mycket tid och energi att arbeta med IT som en strategisk fråga om det inte har gjorts på länge, detta är en tröskel ni bör ta er över snarast.

Stockholm, Sverige. 15.00-15.45 Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?
Mosebacke vinterträdgård

Strategisk styrning skapa aktivitetsrapport
lendo trygghetsförsäkring pris
okq8 avesta biluthyrning
billerud analys
juxtarenal aortic aneurysm radiology
rottneros bruk jobb

Utvecklingsstrateg - hjälpmedelsanvisningar inom strategisk styrning, Malmö. Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Att strategiskt leda och utveckla drift- och underhåll inom vatten och avlopp (VA) är och bör vara ett  Styrning är alla åtgärder som vidtas för att påverka en process och/eller ett resultat. Strategisk styrning omfattar övergripande frågor såsom (i företag) val av  Strategisk styrning och verksamhetsutveckling. Tullverket / Swedish Customs. apr 2009 –nu12 år 1 månad.