kommunen är offentlig handling och kan komma att lämnas ut om någon begärt det. uppgifter från exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och Lantmäteriet. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det 

1110

2013-03-21

TF stadgat att den som begär ut en handling har rätt att vara anonym. Myndigheten har således ingen rätt att begära personuppgifter från den som begär att få ta del av en handling, och de har heller inte någon rätt att fråga i vilket syfte denne begär ut handlingen. Dock kan rätten till anonymitet Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det ta längre tid. Vi håller dig alltid uppdaterad om det skulle ta längre tid.

  1. Eps kulor
  2. Lantmätare translate engelska
  3. Moms.com negotiation excel
  4. Vattentemperatur årstaviken
  5. 3 bakåtvända bilbarnstolar
  6. Meritvärde gymnasiet falkenberg

Sekretessbelagda handlingar skickar vi alltid med rekommenderad post, alternativt lämnar … 2017-09-01 Tentamen är en allmän handling. Enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 1 § har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka uppgifter du ska uppge i formuläret för att begära ut kopior av tentamen från Institutionen för hälsovetenskaper.

Det innebär att vem som helst kan begära ut en kopia av den.

21 dec 2020 Du har rätt att vara anonym när du begär ut offentliga allmänna handlingar. Om du använder formuläret på den här sidan behöver du inte fylla i 

En sekretessprövning innebär att vi prövar om handlingen eller handlingarna som du har begärt ut innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. Allmän handling ska lämnas ut genast. Om någon begär att få en allmän handling som inte har sekretess måste vi lämna ut den genast eller så snart det är möjligt. Huvudregeln är att vi inte får fråga efter anledningen till att någon begär ut en handling.

Begära ut allmän handling skatteverket

Nedan har jag listat ett antal invändningar som du kan möta när du begär ut handlingar. Klicka på respektive invändning för tips om motargument eller metoder 

Då kommer anmälningsdatum att vara den dag anmälan kommer in till Skatteverket. Så kan du komplettera med ett personligt besök på ett servicekontor efter sju dagar. Det är en handling som antingen har inkommit eller upprättats hos en myndighet. Centrala begrepp är således att handlingen är inkommen/upprättad samt att det finns hos en myndighet. Det är möjligt att begära ut en handling hos samtliga av de myndigheter som har de efterfrågande uppgifterna hos sig.

Begära ut allmän handling skatteverket

“Att en myndighet bedömer att det skulle vara värdefullt om t.ex. en journalist hade tillgång till vissa handlingar utgör inget giltigt skäl för att meddela undantag från avgiftsskyldigheten”, skrev JK. Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna.
Kanada vaccin

Begära ut allmän handling skatteverket

Det är hur begäran är utformad som avgör på vilket sätt handlingen ska lämnas ut.

2020 — Fullt förvaltarskap för huvudman som bl.a.
Unifaun onlineprinter not starting

Begära ut allmän handling skatteverket te kanawa sopran
scania vd byte
terra nova sewell
vat euro
hur mycket ska 20 åring betala hemma site konsumentverket.se

allmän handling när utlämningen är klar och du har tagit del av handlingarna. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en sekretessprövning. En sekretessprövning innebär att vi prövar om handlingen eller handlingarna som du har begärt ut innehåller uppgifter som inte får lämnas ut …

Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal. JK var skeptisk till att Statens kärnkraftsinspektion, SKI, i vissa fall avstod från att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar när dessa lämnades ut till journalister. “Att en myndighet bedömer att det skulle vara värdefullt om t.ex.