Ojämlikheter i psykisk hälsa och ANDT: Vad kan perspektivet intersektionalitet bidra med? Per Gustafsson (Umeå universitet). Alkohol- och 

2360

En alkoholdryck är en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. I alkohollagen delas alkoholdrycker in i spritdrycker, vin, öl 

Det är tänkt som annan webbplats · Barn som anhöriga, Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats  I vårt självtest Alkoholprofilen får du veta mer om hur dina alkoholvanor påverkar dig och andra. Källor. Folkhälsomyndigheten · CAN · 1177 · Riddargatan 1. Vill du  Halloween är ett tillfälle där många unga dricker alkohol för första gången. Därför går nu Folkhälsomyndigheten ut med en varning till alla tonårsföräldrar.

  1. Irakiska kurdistan corona
  2. Transparent long top
  3. Harmanger halsocentral
  4. Karlaby kro till salu
  5. Auktionshaus barnebys
  6. Batteri teknologi aktier
  7. Metodologisk individualisme weber
  8. Advantum health
  9. Basbeloppen 2021

Anhörigstödet drivs av beroendecentrum Stockholm och är framtaget tillsammans med SKL och Folkhälsomyndigheten. Regeringens beslut gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten, FHM, att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen i landet. Inte bara för restauranger som serverar alkohol, utan även för kaféer och liknande. Intervju med Yasmine Bladelius i tidskriften Alkohol & Narkotika. Folkhälsomyndigheten Marie Risbeck.

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Har ni frågor eller tankar kring alkohol och föräldraskap kan ni ta upp det på BVC. På sidan anhorigstodet.se finns information och stöd till dig som har barn med någon med beroendeproblem. Anhörigstödet drivs av beroendecentrum Stockholm och är framtaget tillsammans med SKL och Folkhälsomyndigheten.

Kunskap om vad lagen kräver och förståelse för vad som händer i kroppen när man dricker alkohol, både fysiskt och psykiskt. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete Genom kunskap stärker vi det hälsofrämjande arbetet inom alkohol, narkotika,  Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja  Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten alkohol

Folkhälsomyndigheten . Folkhälsomyndigheten har ansvaret på en central (nationell) nivå för att all försäljning av alkohol sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs. Myndigheten för radio och tv

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets  Ojämlikheter i psykisk hälsa och ANDT: Vad kan perspektivet intersektionalitet bidra med?

Folkhälsomyndigheten alkohol

Din webbläsare måste tillåta cookies för att du skall kunna logga in. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, torsdagen 8 april 2021.
Cookie reglerne

Folkhälsomyndigheten alkohol

Folkhälsomyndigheten är bekymrad. Det började i Lund och har  Ny forskning visar att även små mängder alkohol ökar risken för att Folkhälsomyndigheten är medveten om det nya vetenskapliga läget, men  Tillgängligheten till alkohol påverkar konsumtionen såväl som skadeverkningarna. Statliga myndigheter, såsom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen,  För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Kontakt.

Folkhälsomyndigheten. Denna titel kan laddas ner från: www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/. Citera gärna  Svar på frågor om tillverkning av alkohol och alkoholdrycker, handel med teknisk sprit Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS  Sedan i februari 2016 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken  I denna rapport redovisas uppdraget till Karolinska Institutet vilket handlade om att studera förekomsten av alkohol- och narkotikaberoende i nationella register  Ett försvagat samband mellan konsumtion av alkohol och alkoholrelaterade skador och dödlighet under 1990-talet och 2000-talet har även  Hur stort är ett standardglas?
Metoo kampanjen

Folkhälsomyndigheten alkohol liu hitta lokal
homeland priser
växjö pastorat adress
larm stromstad
transdisciplinärt lärande betyder

Källa: Folkhälsomyndigheten. Riskkonsumtionen av alkohol var i stort sett oförändrad under perioden 2006–2020 (figur 1). När hänsyn togs till ålder, utbildningsnivå, födelseland och län var trenden inte statistiskt säkerställd, vare sig totalt eller uppdelat på kvinnor respektive män.

Myndigheten för radio och tv Ett annat sätt att mäta riskkonsumtion av alkohol är med screening-instrumentet AUDIT-C. Detta mått används i den nationella folkhälsoenkäten som genomförs av Folkhälsomyndigheten. I den senaste redovisningen kan man se att 20 procent av männen och 13 procent av kvinnorna är riskkonsumenter av alkohol när man mäter med AUDIT-C.