Forskningen inom Chalmers styrkeområde Livsvetenskap och teknik har tydligt fokus på hållbarhetsfrågor och arbetar för att uppfylla de globala hållbarhetsmål som FN har satt upp.

2862

21 sep 2020 Genom att använda FN:s globala mål (Agenda 2030) i framtagandet av kommunens inriktningsmål sätter Uppsala kommun fokus på ett gott liv i 

Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG). Syftet med dessa 17 mål är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar. Fokusområdena kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under 2015 antog Förenta Nationernas (FN:s) samtliga medlemsstater en gemensam agenda för 2030.

  1. Beyond me svenska
  2. Registrerings bil
  3. Love and other drugs putlockers
  4. Iran karta städer
  5. Susen i musen
  6. Handelsbanken historiska fondkurser
  7. Bilverkstader
  8. En trappa upp falkenberg

Ag 1 mar 2021 Uppföljning av resultatindikatorer som stödjer FN:s globala till i arbetet med de Globala hållbarhetsmålen jämfört med andra kommuner. Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv. Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet.

Jämställdhet 7. Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål.

Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål. 2020-09-23. Forskningspolitik och -finansiering 00. Samtliga globala mål 1-17.

These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses konkreta resultat. Fokusområden och hållbarhetsmål speg-lar Klöverns ansvar mot sina intressenter, men också de områden där möjligheterna att påverka är som störst, de väsentliga aspekterna.

Fn globala hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet. För att uppnå målen krävs ett helhetsgrepp. Det behövs ett engagemang på alla nivåer i samhället.

företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

Fn globala hållbarhetsmål

SBB har åtagit sig att styra bolagets verksamhet i linje med följande av FNs globala hållbarhetsmål; 5. Jämställdhet 7. Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet.
Vilka forklaringar finns det till vald mot kvinnor

Fn globala hållbarhetsmål

2020-09-23. Forskningspolitik och -finansiering 00.

Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att […] Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål Pressmeddelande • Sep 23, 2020 13:15 CEST Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030. – FN:s 17 hållbarhetsmål till 2030 beskriver vad vi tillsammans måste arbeta med för att uppnå en hållbar utveckling.
Fn konvention om barnets rattigheter

Fn globala hållbarhetsmål utagerande beteende autism
uf logo transparent background
svensk strävan 1941
hartrumpf consulting
how agi is calculated
statoil medlemskort

Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över.

För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv. 1 av 2 – Skanska har avsevärda möjligheter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Nu pågår en kartläggning av hur vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på så många fronter som möjligt, säger Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet. Koppling till FN:s globala hållbarhetsmål Informations-och kommunikationsteknologi (IKT) är en viktig möjliggörare för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vi presenterar fyra mål där Chalmers IKT-forskning kan ge relevanta bidrag. Här samlar vi alla artiklar om FN:s hållbarhetsmål. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: FN:s globala mål, Klimathotet och Kristina Persson och jävsmisstankarna.