Tydligare riktlinjer för peer review och open access var två områden som lyftes fram av Stafström. Efter det inledande anförande fick Sven Stafström sällskap på scenen av Björn Halleröd, huvudsekreterare Forskningens infrastrukturer, Sofie Björling, avdelningschef Forskningens infrastrukturer, Kerstin Sahlin, huvudsekreterare Humaniora och samhällsvetenskap och Mikael Jonsson

463

CODEX - etiska regler och riktlinjer för forskning. Klicka på http://codex.vr.se/ för att öppna resurs. ← Vårdvetenskapliga etiknämnden - VEN. Hoppa till Hoppa 

Kodexarna är samlingar av etiska regler, men de är inte juridiskt bindande dokument. versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. Här samlas och uppdateras en stor mängd nationella och internationella dokument som beskri-ver etiska riktlinjer för forskningsprocessen. CODEX innehåller både övergripande material och anvisningar för många olika specifika forskningsinriktningar. För mer utvecklade beskrivningar och resonemang om god forskningssed hänvisas till ALLEA:s kodex och Vetenskapsrådets skrift. I god forskningssed ingår att tillämpliga regler och riktlinjer följs och att de tillstånd som krävs inhämtas, t.ex. för forskning som avser människor eller involverar djurförsök.

  1. Begara uppskov vinstskatt
  2. Adverb phrase finder
  3. Gordons formel wiki
  4. Riksgalden spara
  5. Hanter häst
  6. Nissastigen 41
  7. Kerstin nyquist båstad
  8. Marketing strategy plan

Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. Här samlas och uppdateras en stor mängd nationella och internationella dokument som beskri-ver etiska riktlinjer för forskningsprocessen. CODEX innehåller både övergripande material och anvisningar för många olika specifika forskningsinriktningar. Domäner som är värd för samma IP-analys. IP-adresser är i storleken för Ipv4 32 bitar som är grundläggande och indikeras med 4 bitars 8 bitars nummer som skiljer med fokus. Till exempel: 130.238.7.35 Serverns IP-plats för codex.vr.se är 130.238.7.35, Vi har … Om du bedriver forskning vid ett svenskt statligt universitet eller en högskola omfattas ditt arbete av forskningshuvudmannens krav på arkivering och gallring.

440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Mall för projektplan engelsk version.

Litteraturlista för Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 942A07, 2017 Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola (FUIS) Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. eller: Bryman, Alan (2012). Social Research Methods. Oxford, New York: Oxford University Press, 4th edition.

Rapporter; Svensk forskning i siffror; Så kan svensk forskning stärkas; Vi analyserar och utvärderar; Remissvar; Aktuellt. Covid-19; Nyheter; Evenemang; Tips för forskare; Prenumerera; Om Vetenskapsrådet. Organisation; Arbeta hos oss; Kontakt; Press Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle.

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning

SLU:s riktlinjer för hur vi ska hantera misstankar om vetenskaplig oredlighet bearbetas just nu av juristenheten . Avsikten med riktlinjerna är att underlätta arbetet, men också att ge en mer

Vetenskapsrådets bedömning av forskningsprojekt ska ställas till universitetens och högskolornas förfogande. Det är innebörden i en av paragraferna i ett nyligen tecknat avtal mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. Syftet är att ytterligare öka kvaliteten på forskningen.- I 1 kap. 3 a § högskolelagen stadgas att högskolorna i sin verksamhet ska värna om vetenskapens trovärdighet och god forskningssed och enligt högskoleförordningen 1 kap.

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning

Ytterligare lagar, riktlinjer och etiska koder som reglerar forskning och kan påverka forskningsdokumentation finns samlade på Vetenskapsrådets sida CODEX - Regler och riktlinjer för forskning. På KI:s hemsida finns även olika KI-specifika regler, riktlinjer och anvisningar tillgängliga och de grupperas på område.
Mdh eskilstuna öppettider

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning

Click again to CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. - Vänder sig Formulera regler och inrätta etiska kommittéer. CODEX – regler och riktlinjer för forskning - Webbplatsen CODEX är Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. Den drivs i  Alla intresserade är välkommen till ett möte med Vetenskapsrådets huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, professor Kerstin Sahlin.

Länk till nya Codex länk till  23 jun 2020 Codex - regler och riktlinjer för forskning. Det går även att kostnadsfritt ladda ner Vetenskapsrådets skrift God forskningssed. Skriften rör etiska  9 Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) (Vård i Norden, 4 appendix) Lagar och regler Etikprövningsnämnd Etik i ST-arbetena God forskningssed enligt Vetenskapsrådet Forskningsetik mellan regler, samvete och pra hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett (ESS) får inte användas förrän regeringen har beslutat om särskilda riktlinjer. 16.
Swania dagens lunch

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning fastighetsmäklarprogrammet malmö
charlotte tham skanör
installing register box saddle
umo borås telefon
öppettider arbetsförmedlingen hudiksvall

djurhållning, veterinärmedicin, livsmedel och forskning. Den är avgränsad till de nationella myndigheternas arbete mot antibiotikaresistens och innehåller.

[1] Området omfattar bland annat regler och föreskrifter gällande planering och utförande av experiment med människor , djurförsök , forskning inom vissa områden (bland annat stamceller och kloning ) samt undvikande av plagiat eller forskningsfusk . Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer har fattat beslut om bidrag i årets stora utlysning. För den kommande femårsperioden beviljas närmare 1,5 miljarder kronor till forskningsinfrastruktur inom en stor bredd av områden. 2001-12-04 Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Vårdvetenskapliga etiknämnden VEN (sammanträdestider, ansökan) CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Om sådana riktlinjer finns bör forskaren upprätta en strategi för hantering och delning av forskningsdata, vilket också kan meddelas forskningsetisk nämnd inför ansökan om etikgodkännande.