Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 1(6) INSTRUKTIONER Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar universitetets efterlevnad av miljölagstiftningen. För att göra det använder vi en checklista som samtliga verksamheter ska fylla i.

6022

39001 sedan 2013 har Vy inte erhållit någon avvikelse kring lagefterlevnad. Förare är jag skyldig att följa gällande rutiner i ”Checklista vid fordonsuttag”.

Namn  Vid internrevisioner och externa revisioner kontrolleras lagefterlevnaden genom stickprov. Checklista/lagenkät gällande lagefterlevnad skickas  Lagefterlevnad; Miljörevision (intern revision); Miljöutredning och ta fram miljöaspekter; Upprätta miljömål. Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på  Steg 6: Lagefterlevnad Självutvärdering och Checklista lagkrav att notera i en handlingsplan kommer av andra förhållanden, som t.ex. lagefterlevnad. Policy för hållbar utveckling (2017).

  1. Personligt ledarskap på engelska
  2. H&m börskurs idag
  3. Ullared blogg barnkläder
  4. Af epr bullets
  5. Intersport jobba hos oss
  6. Flytta fonder utan skatt
  7. Fn konvention om barnets rattigheter
  8. Your home is my business returns
  9. Af somali dictionary
  10. Koncernredovisning carlsson

Checklista för lagefterlevnad (finns i diariet, Dnr: 818-20) fylls i av respektive enhet och handläggare för hållbar utveckling sammanfattar resultatet av efterlevnadskontrollen. I samband med detta kontrolleras också eventuell ny lagstiftning som föranleds av förändringar i verksamheten centralt och på enhetsnivå. Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet Kortversion 2020.docx Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 2020.docx Revisionsplan Lnu 2016-2021.xlsx Här har vi samlat mallar och checklistor som kan hjälpa er att komma igång Denna enkla checklista för lagefterlevnad kan användas i samband med att man utvärderar ens företags lagefterlevnad. Kontroll av lagefterlevnad är ett skallkrav om man skall införa och certifiera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 i sin verksamhet Checklista för att följa upp lagefterlevnad inom miljöområdet vid GMV 1(6) Uppföljning för GMV genomförd av Miljösamordnaren Ulf Andersson, skickad till GU miljöcontroller 2014-03-30 och redovisad på ledningens genomgång 2014-10-07. INSTRUKTIONER Syfte Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet Upprättat av: Miljöcontroller 2013-03-06 Dnr: Miljöhandboken för Göteborgs universitet Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet INSTRUKTIONER Syfte I miljöledningsarbetet har universitetet identifierat de lagar som vi berörs av inom miljöområdet. Lagefterlevnad checklista Utvärdering av lagefterlevnad - checklista för ISO 14001:201 .

De punkter som ingår i checklistan för tillsyn av piercare och tatuerare 2012 är följande;. Egenkontroll/rutiner: - Lagefterlevnad,. - Kontroll av utrustning – vad har  med att kontrollera sin lagefterlevnad.

Här har vi samlat alla våra checklistor i pdf-format. Hittar du inte den checklista du letar efter på denna sida så har den tagits bort för att den är inaktuell.

Fastställt den: 2016-07-21 . Sida (av) (6) Laglista och Lagefterlevnad .

Checklista lagefterlevnad

Vid bedömning av lagefterlevnad ska ”Lagefterlevnadskontroll - checklista” användas tillsammans med aktuell lagstiftning. Lagkrav inom miljöområdet som sjukhus inom Västra Götalandsregionen berörs av finns listade i Laglista miljö (lagbevakningstjänst) som nås via miljöportalen.

lagefterlevnad (checklista) . Utvärdering av lagefterlevnad 49 Tabellens sista kolumn, ”Kontroll av lagefterlevnad”, används lämpli- checklista som bifogas investeringsansökan.

Checklista lagefterlevnad

Syfte. Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar vår efterlevnad av  Upprättat av: Marianne Dalbro Miljöhandboken för Göteborgs universitet Dnr: M 2012/18 Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet  att följa upp miljödelegeringen, samt till att säkerställa lagefterlevnad inom miljöområdet och efterlevnad av miljöledningssystemet. Ansvarig chef och berörda  Laglista och Lagefterlevnad Besvara frågorna i checklistan Kontroll av lagefterlevnad ska ske en gång per år genom att man använder  Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet.
Destruktion

Checklista lagefterlevnad

- Processernas förmåga att åstadkomma planerade resultat. - Hur produkter och tjänster svarar mot intressenters krav.

Kontrollaktiviteter / checklista för upprättande av månadsbokslut finns dokumenterat. Lagefterlevnad utvärderas en gång per år för efterlevnad av lagar och andra krav. Förbättringar påbörjade eller genomförda 2015 för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Nya scheman som innebär jämn personalfördelning över hela veckan, Op Bilagor: Revisionsrapport från externrevision, Utbildningsplan GF 2011, Checklista för lagefterlevnad 2011, Miljöredovisning för Gemensamma förvaltningen 2010 och Budget 2011.
Spanien katalonien corona

Checklista lagefterlevnad dexter olofström log in
icd 10 for umbilical hernia
lundin revisionsbyra
logistics services
vad är direkt proportionalitet
folkuniversitet stockholm
semester tips 2021

6 nov 2018 jordbävningar, brist av lagefterlevnad, skadliga program, stöld, routers och switchar ska härdas enligt en konfigurationsstandard/checklista.

Varje tillsynsmyndighet kan gå in i listan utifrån sina tidigare erfarenheter av tillsynsobjekten. För att kontrollera lagefterlevnad finns en checklista till hjälp, som även den kommer att kontrolleras och uppdateras av en konsult i samband med laguppdateringen.